Добре дошли в Marikcom.bg Позвънете ни на 0887 711195

Общи условия за ползване на уебсайта marikcom.bg

Регистрация
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е желателна /но не задължителна/ само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация.
Цени
Всички цени в уебсайта са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, marikcom.bg си запазва правото без предупреждение да ги променя.
Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:
1. В брой или с наложен платеж на куриера.
2. Банков превод.
3. С кредитна карта.
Отказване и връщане
Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувача, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
- Стоката да бъде върната лично от потребителя в офиса на marikcom.bg.
- Поставената в оригиналната oопаковка и с не нарушен външен вид и комплектация.
Преглед на стоката. Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира недостатъци, липсата на някой от придружаващите я принадлежности и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.
Други
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Прилагаме линк към Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП)